AKTUALNOśCI

Przekaż 1% podatku,

 

 

 

Fundacja Polskiego Handlu zorganizowała w grudniu świąteczną zbiórkę w Hali Mirowskiej.

Dino Polska S.A., jedna z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, przekroczyła już liczbę 700 sklepów. Liczy 718 placówek, co oznacza, że otworzyła w tym roku 90 marketów.

W dniu 21 września 2017 r. tymczasowo weszła w życie CETA, czyli Kompleksowa Umowa Gospodarczo Handlowa (Comprehensive Economic and Trade Agreement) zawarta pomiędzy Unią Europejską a Kanadą 30 października 2016 r. Umowa zaczyna obowiązywać po wielu latach negocjacji oraz po zatwierdzeniu jej przez Parlament Unii Europejskiej oraz Kanady odpowiednio 15 lutego oraz 17 maja 2017 r. Zakres obowiązywania umowy

Pod adresem CETA, czyli Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej zawartej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą, kieruje się wiele głosów krytyki. Jednym z najmocniej kwestionowanych rozwiązań przewidzianych w CETA jest system rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorami a państwami (ISDS – Investor State Dispute Settlement). Mechanizm ten gwarantuje inwestorom możliwości dochodzenia roszczeń bezpośrednio od państ

Sklepy „Gama – Tradycyjnie dobry wybór” to ogólnopolska sieć sklepów rozwijana wspólnie z naszymi Partnerami w ramach projektu PSD, który cechuje  przede wszystkim partnerskie podejście do biznesu na wszystkich płaszczyznach współpracy. Grupa PSD powstała w 2008 roku, a od 2011 wspólnie z Partnerami rozwija sieć sklepów Gama. Mamy gotowy i sprawdzony pomysł na biznes z wypracowaną formułą dla wszystki