NOWOCZESNOść Z TRADYCJAMI - SIEć DINO

Dino Polska S.A., jedna z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, przekroczyła już liczbę 700 sklepów. Liczy 718 placówek, co oznacza, że otworzyła w tym roku 90 marketów.

Rok 2017 jest kolejnym okresem zwiększania skali działalności przez spółkę, wspieranej przez dobrą sytuację rynkową. Dynamiczny wzrost organiczny jest jednym z kluczowych filarów strategii Grupy Dino – planuje by do końca 2020 r. sieć obejmowała co najmniej 1200 sklepów.

W ciągu 9 miesięcy 2017 r. sieć Dino otworzyła 90 sklepów w 12 województwach. Największą liczbę otwarć Spółka odnotowała w woj. wielkopolskim (23), w woj. dolnośląskim (10), woj. śląskim (10), w woj. zachodniopomorskim  (8), w woj. łódzkim (8).

W II połowie roku przyspieszyliśmy dynamikę otwarć, w samym trzecim kwartale było ich 41. Rozwijamy się przede wszystkim poprzez zagęszczanie sieci w regionach, w którym jesteśmy obecni.  W tym roku planujemy otworzyć więcej sklepów niż w 2016, w którym uruchomiliśmy ich łącznie 123. W latach 2013-2015 otwieraliśmy około 100 nowych marketów rocznie, co dało nam pozycję lidera w segmencie proximity - najszybciej rozwijającej się sieci według średniorocznego wzrostu liczby sklepów.  Chcemy pozostać najszybciej rozwijającą się siecią supermarketów proximity w Polsce mówi Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino Polska S.A.

Spółka jest właścicielem zdecydowanej większości gruntów i nieruchomości, w których zlokalizowane są sklepy Dino. W połączeniu z dobrze funkcjonującym modelem biznesowym, umożliwiło to szybki rozwój sieci Dino na przestrzeni ostatnich lat i dynamiczny wzrost liczby sklepów ze 111 w 2010 roku, do 718 sklepów na koniec września 2017. Supermarkety Dino zlokalizowane są głównie w zachodniej części Polski, w mniejszych miejscowościach, średnich miastach oraz na peryferiach dużych miast i są zaopatrywane przez trzy centra dystrybucyjne: w Krotoszynie, Piotrkowie Trybunalskim i Jastrowiu.