ŚWIąTECZNA ZBIóRKA żYWNOśCI FUNDACJI POLSKIEGO HANDLU

 

 

 

Fundacja Polskiego Handlu zorganizowała w grudniu świąteczną zbiórkę w Hali Mirowskiej.

 

Zebrane artykuły zostały przekazane dzieciom ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych.

 

 

Jest to kolejna zbiórka żywności organizowana przez Fundację Polskiego Handlu wraz ze WSS Społem Śródmieście.