NOWOCZESNOść Z TRADYCJAMI: POLSKA SIEć HANDLOWA LEWIATAN

Lewiatan to jedna z najdłużej funkcjonujących i najbardziej rozpoznawalnych marek franczyzowych na polskim rynku, która w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 25-lecia działalności. Kluczową wartością sklepów Lewiatan jest bliska relacja z Klientami oraz kompleksowe zaspokajanie ich potrzeb, którą najlepiej wyraża motto sieci: „Lewiatan – Twój dobry sąsiad!”

24 lata doświadczenia na rynku

Polska Sieć Handlowa Lewiatan powstała w 1994 roku jako organizacja zrzeszająca Kupców, prowadzących działalność handlową. Za główny cel postawiła sobie budowę zintegrowanej detalicznej sieci sklepów spożywczych, która stanie się największą siecią handlową działającą w systemie franczyzowym i będzie w stanie bronić jej uczestników przed konkurencją. Lewiatan swoją politykę realizuje poprzez centralę – Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku oraz Spółki Regionalne, które budują i koordynują sieć sklepów w określonych regionach.

W 2001 roku do sklepów Sieci zostały wprowadzone pierwsze produkty marki własnej Lewiatan. Obecna oferta towarów private label z logo Lewiatana liczy około 370 pozycji asortymentowych, cechujących się połączeniem dobrej jakości i atrakcyjnej ceny. O sukcesie tych artykułów świadczy fakt, że zdecydowana większość z nich zajmuje pozycję lidera sprzedaży w swojej kategorii. Marka własna Lewiatan to bardzo ważny element strategii Sieci, ponieważ produkty te z racji dobrej jakości i ceny porównywalnej z dyskontami są istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność sklepów przynależących do Lewiatana.

Wysoka pozycja na rynku handlowym

Obecnie na terenie całej Polski funkcjonuje 16 Spółek Regionalnych, które zrzeszają ponad 3.150 placówek handlowych. Wśród nich jest około 380 supermarketów (powyżej 300m2), ponad 1700 dużych sklepów, około 1.000 placówek średniej wielkości oraz mniej niż 40 małych sklepów. Łączne obroty, które w 2016 roku przekroczyły 10,4 mld zł stawiają Sieć w ścisłej czołówce organizacji handlowych w Polsce.

Sieć Lewiatan zajmuje wysokie miejsca w rankingach największych przedsiębiorstw działających w Polsce. W zestawieniu czołowych polskich przedsiębiorstw dziennika Rzeczpospolita „Lista 500” Sieć została sklasyfikowana na 21. miejscu oraz na 5. miejscu spośród największych firm reprezentujących handel detaliczny. Polska Sieć Handlowa Lewiatan z przeciętnym zatrudnieniem w 2016 roku wynoszącym 27 000 osób uplasowała się na 11. miejscu w rankingu największych pracodawców w Polsce.

Lewiatan został także doceniony licznymi wyróżnieniami przyznawanymi zarówno przez niezależne gremia ekspertów, jak też konsumentów. Najważniejszymi z nich są tytułu Super Marka, Złoty Laur Konsumenta, Dobry Pracodawca, czy godło Superbrands, przyznawane najmocniejszym markom na całym świecie.

Od wielu lat Lewiatan wspiera działalność Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi. We współpracy z Caritas Polska Lewiatan systematycznie angażuje się w szereg akcji pomocowych na rzecz najuboższych i potrzebujących. Lewiatan wspiera także polskie drużyny sportowe, ciesząc się z odnoszonych przez nich sukcesów sportowych na arenach krajowych i międzynarodowych.

Lewiatan to jedna z najdłużej funkcjonujących i najbardziej rozpoznawalnych marek franczyzowych na polskim rynku, która w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 25-lecia działalności. Kluczową wartością sklepów Lewiatan jest bliska relacja z Klientami oraz kompleksowe zaspokajanie ich potrzeb, którą najlepiej wyraża motto sieci: „Lewiatan – Twój dobry sąsiad!”

24 lata doświadczenia na rynku

Polska Sieć Handlowa Lewiatan powstała w 1994 roku jako organizacja zrzeszająca Kupców, prowadzących działalność handlową. Za główny cel postawiła sobie budowę zintegrowanej detalicznej sieci sklepów spożywczych, która stanie się największą siecią handlową działającą w systemie franczyzowym i będzie w stanie bronić jej uczestników przed konkurencją. Lewiatan swoją politykę realizuje poprzez centralę – Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku oraz Spółki Regionalne, które budują i koordynują sieć sklepów w określonych regionach.

W 2001 roku do sklepów Sieci zostały wprowadzone pierwsze produkty marki własnej Lewiatan. Obecna oferta towarów private label z logo Lewiatana liczy około 370 pozycji asortymentowych, cechujących się połączeniem dobrej jakości i atrakcyjnej ceny. O sukcesie tych artykułów świadczy fakt, że zdecydowana większość z nich zajmuje pozycję lidera sprzedaży w swojej kategorii. Marka własna Lewiatan to bardzo ważny element strategii Sieci, ponieważ produkty te z racji dobrej jakości i ceny porównywalnej z dyskontami są istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność sklepów przynależących do Lewiatana.

Wysoka pozycja na rynku handlowym

Obecnie na terenie całej Polski funkcjonuje 16 Spółek Regionalnych, które zrzeszają ponad 3.150 placówek handlowych. Wśród nich jest około 380 supermarketów (powyżej 300m2), ponad 1700 dużych sklepów, około 1.000 placówek średniej wielkości oraz mniej niż 40 małych sklepów. Łączne obroty, które w 2016 roku przekroczyły 10,4 mld zł stawiają Sieć w ścisłej czołówce organizacji handlowych w Polsce.

Sieć Lewiatan zajmuje wysokie miejsca w rankingach największych przedsiębiorstw działających w Polsce. W zestawieniu czołowych polskich przedsiębiorstw dziennika Rzeczpospolita „Lista 500” Sieć została sklasyfikowana na 21. miejscu oraz na 5. miejscu spośród największych firm reprezentujących handel detaliczny. Polska Sieć Handlowa Lewiatan z przeciętnym zatrudnieniem w 2016 roku wynoszącym 27 000 osób uplasowała się na 11. miejscu w rankingu największych pracodawców w Polsce.

Lewiatan został także doceniony licznymi wyróżnieniami przyznawanymi zarówno przez niezależne gremia ekspertów, jak też konsumentów. Najważniejszymi z nich są tytułu Super Marka, Złoty Laur Konsumenta, Dobry Pracodawca, czy godło Superbrands, przyznawane najmocniejszym markom na całym świecie.

Od wielu lat Lewiatan wspiera działalność Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi. We współpracy z Caritas Polska Lewiatan systematycznie angażuje się w szereg akcji pomocowych na rzecz najuboższych i potrzebujących. Lewiatan wspiera także polskie drużyny sportowe, ciesząc się z odnoszonych przez nich sukcesów sportowych na arenach krajowych i międzynarodowych.

Silne wsparcie dla Franczyzobiorców

Lewiatan proponuje bardzo atrakcyjną formułę współpracy, umożliwiającą Franczyzobiorcom uzyskanie szeregu korzyści. Szerokie wsparcie Sieci oferowane jest zarówno w sferze handlowej, jak też marketingowej i operacyjnej. Na liście benefitów oferowanych przez Sieć zrzeszanym placówkom znajdują są między innymi: bogata gama ponad 370 wysokiej jakości produktów marki własnej w atrakcyjnych cenach, szeroki portfel kontraktów, które dzięki wypłacanym wynagrodzeniom zwiększają rentowność sklepu, czy też wsparcie marketingowe (gazetki promocyjne, plakaty, billboardy, konkursy dla klientów, loterie, etc.). Niezwykle istotna dla Franczyzobiorców Lewiatana jest również stała aktywność reklamowa w ogólnopolskich mediach, ponieważ przekłada się na renomę oraz wysoką znajomość marki przez konsumentów. Ważne są także rozwiązania, które istotnie obniżają koszty działalności; ubezpieczenie OC, majątkowe i pracownicze, radio Lewiatan oraz POS TV emitowane w sklepach, programy szkoleniowe, pomoc w aranżacji i ustawieniu sklepu, zakup energii i paliw, usługi bankowe i telekomunikacyjne, płatności elektroniczne itp.

Bogaty katalog elementów naszego pakietu franczyzowego sprawia, że sklepy Lewiatana mogą dynamicznie się rozwijać i skutecznie konkurować na rynku, co znajduje potwierdzenie w danych statystycznych stawiających Lewiatana w czołówce organizacji handlowych nie tylko w Polsce, ale i Europie.

Silne wsparcie dla Franczyzobiorców

Lewiatan proponuje bardzo atrakcyjną formułę współpracy, umożliwiającą Franczyzobiorcom uzyskanie szeregu korzyści. Szerokie wsparcie Sieci oferowane jest zarówno w sferze handlowej, jak też marketingowej i operacyjnej. Na liście benefitów oferowanych przez Sieć zrzeszanym placówkom znajdują są między innymi: bogata gama ponad 370 wysokiej jakości produktów marki własnej w atrakcyjnych cenach, szeroki portfel kontraktów, które dzięki wypłacanym wynagrodzeniom zwiększają rentowność sklepu, czy też wsparcie marketingowe (gazetki promocyjne, plakaty, billboardy, konkursy dla klientów, loterie, etc.). Niezwykle istotna dla Franczyzobiorców Lewiatana jest również stała aktywność reklamowa w ogólnopolskich mediach, ponieważ przekłada się na renomę oraz wysoką znajomość marki przez konsumentów. Ważne są także rozwiązania, które istotnie obniżają koszty działalności; ubezpieczenie OC, majątkowe i pracownicze, radio Lewiatan oraz POS TV emitowane w sklepach, programy szkoleniowe, pomoc w aranżacji i ustawieniu sklepu, zakup energii i paliw, usługi bankowe i telekomunikacyjne, płatności elektroniczne itp.

Bogaty katalog elementów naszego pakietu franczyzowego sprawia, że sklepy Lewiatana mogą dynamicznie się rozwijać i skutecznie konkurować na rynku, co znajduje potwierdzenie w danych statystycznych stawiających Lewiatana w czołówce organizacji handlowych nie tylko w Polsce, ale i Europie.