FUNDACJA POLSKIEGO HANDLU Z NOWYM ZARZąDEM I ZADANIAMI
logo v2    Handel Nowoczesny z Tradycjami

 

 

Fundacja Polskiego Handlu z Nowym Zarządem i zadaniami

 

 

W dniu 15 maja odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów oraz Rady Fundacji Polskiego Handlu, w wyniku którego wybrano nowych Członków Zarządu oraz Rady Fundacji.

 

Funkcję Prezesa Fundacji objęła Pani Marzena Gradecka, zaś Panowie Michał Dworak oraz Michał Wrzesiński funkcje Członków Zarządu.

 

Zmiany zaszły również w Radzie Fundacji, jej Członkami zostali Państwo Marta Wcisło oraz Andrzej Ludek w funkcji Wiceprzewodniczących oraz Pan Konrad Więch w funkcji Członka Rady. Prezydentem Zgromadzenia Fundatorów została Pani Małgorzata Więch.

 

Nowe władze Fundacji przygotowują obecnie nowe projekty pod wspólnym hasłem "Handel Nowoczesny z Tradycjami", mające na celu promocję niezależnego handlu w Polsce, zwłaszcza w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw czerpiących z bogatej tradycji polskiego kupiectwa, rodzinnych biznesów i spółdzielczości. Zadaniem Fundacji jest również promocja i rozwój polskich marek w ujęciu regionalnym i międzynarodowym oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej.

 

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.