MISJA
   

Misja Fundacji Polskiego Handlu:

Wspieramy polski handel tradycyjny w drodze do nowoczesnej gospodarki 
przy zachowaniu jego tożsamości i wyjątkowej roli społecznej.

 sklep1

 

Zobowiązania społeczne Fundacji:

 

♦ Dostarczając wiedzę i rzetelne przykłady inspirować polskich przedsiębiorców do rozwoju, odważnych decyzji i wprowadzania zmian na lepsze.

 

♦ Zachowując bliski kontakt z przedsiębiorcami oraz światem nauki budować wiarygodne raporty i opracowania na temat aktualnych problemów branży, co umożliwi rządzącym podejmowanie lepszych decyzji o jej przyszłości.

 

♦ Przez obiektywne relacje, sprawozdania i wskaźniki ekonomiczne budować prawdziwy obraz branży oraz wartości, które przynosi ona codziennie naszemu społeczeństwu.

 

♦ Poprzez warsztaty, zajęcia i wsparcie inspirować ludzi młodych do podejmowania odpowiedzialnej aktywności gospodarczej w obszarze handlu i dystrybucji dóbr.

 Czytaj statut>>>

 


 

Pracujemy na rzecz podmiotów polskiego handlu, firm rodzinnych i spódzielni czerpiących z bogatej tradycji i doświadczenia, opartych na biznesie odpowiedzialnym lokalnie, tworzących realną wartość, poprzez stymulowanie potencjału biznesowego osób i lokalnych społeczności.

 

Fundacja promuje wartości tzw. ekologii gospodarczej i patriotyzmu gospodarczego. W odniesieniu do gospodarki oznacza to dbałość o różnorodność form działalności, dywersyfikację, oraz znaczenie lokalnych powiązań gospodarczych.

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, działa non profit
i ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Logo OPP