WłADZE FUNDACJI
 
 
 
Zarząd Fundacji
 
 
 

 

Andrzej Ludek - Prezes Zarządu

   

Marta Wcisło - Wiceprezes


   

Konrad Więch - Wiceprezes


 
Kontakt z Zarządem -> przejdź do działu KONTAKT 
 
 
 
 
Rada Fundacji
 
   
                       Ryszard Jaśkowski - Przewodniczący Rady
 
Waldemar Nowakowski
 
Barbara Mikusińska-Ozdobińska
 
Mieczysław Zapał
 
 
 
 
 
Prezydent Fundacji
 
 
Małgorzata Więch

  
 
*Zarówno członkowie Zarządu, jak i Rady Fundacji Polskiego Handlu pełnią swoje funkcje społecznie.