AKTUALNOśCI

Targ Pietruszkowy w Krakowie istnieje od 2013 r. Powstał z potrzeby chwili. Po prawej stronie Wisły nie było żadnego prawdziwego targowiska od czasu wyburzenia słynnych przedwojennych „jatek podgórskich”. Założyciele targu postanowili zmienić ten stan rzeczy. Zmiana miała jednak polegać na zaproszeniu do Podgórza najlepszych, certyfikowanych, małopolskich rolników. Dzięki temu dzielnica zmieniła swoje ob

 

 

 

Fundacja Polskiego Handlu zorganizowała wielkanocną zbiórkę w Hali Mirowskiej.

Zbiórka tr

Dnia 12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi („ustawa”). Ustawa ma na celu zwalczanie praktyk nieuczciwe wykorzystujących przewagę kontraktową przez nabywców i dostawców produktów rolnych i spożywczych („nieuczciwe praktyki”).

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców („ustawa”). Do jej głównych założeń należy liberalizacja niektórych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, złagodzenie obowiązków administracyjnych oraz wprowadzenie zmian dotyczących kontro

W grudniu w Hali Mirowskiej odbyła się zbiórka żywności zorganizowana przez FPH. Udało się zebrać produkty  o wartości ok. 1000 zł. Zostały one przekazane do świetlic opiekuńczo-wychowawczych Karan.

W grudniu zapytaliśmy jak Polacy przygotowują się do świąt, jak planują zakupy i co robią po świętach. 

 

„Robię zakupy późno, tuż przed Świętami. Staram się nie gromadz