AKTUALNOśCI

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców („ustawa”). Do jej głównych założeń należy liberalizacja niektórych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, złagodzenie obowiązków administracyjnych oraz wprowadzenie zmian dotyczących kontro

W grudniu w Hali Mirowskiej odbyła się zbiórka żywności zorganizowana przez FPH. Udało się zebrać produkty  o wartości ok. 1000 zł. Zostały one przekazane do świetlic opiekuńczo-wychowawczych Karan.

W grudniu zapytaliśmy jak Polacy przygotowują się do świąt, jak planują zakupy i co robią po świętach. 

 

„Robię zakupy późno, tuż przed Świętami. Staram się nie gromadz

Hala Targowa „Koszyki“ – inaczej „Bazar Ludowy“ – została wzniesiona w latach 1906-1908 przy ul. Koszykowej w Warszawie na terenie ówczesnego folwarku Koszyki. Hala została zaprojektowana w secesyjnym stylu przez głównego architekta Warszawy w odrodzonej Polsce – Juliusza Dzierżanowskiego. Miała wykonane w fabryce H. Zielezińskiego, zdobione, kute bramy oraz dekoracyjne rzeźby Józefa Zygmunta Otto, któ

Dobiegają końca prace nad przyjęciem Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej („CETA”) między Kanadą, a Unią Europejską. W odróżnieniu od podobnej umowy ze Stanami Zjednoczonymi („TTIP”), która znajduje się dopiero w fazie negocjacji, CETA została podpisana 30 października bieżącego roku i teraz czeka na ratyfikację. Pomimo, iż przyjęcie CETA niesie dla Polski ryzyko zaostrzenia konkurencji na rynku, daje ona również nadzie

 źródło: Federacja Banków Żywności

 

Według danych Banków Żywności w Polsce marnuje się 9 mln ton żywności rocznie, jesteśmy na 5 miejscu wśród europejskich krajów, a ok. 2,5 mln Polaków jest na skraju ubóstwa.  Najwięcej jedzenia wyrzucana się w gospodarstwach domowych, mniej podczas produkcji, a najmniej w handlu.

Według danych CBOS-u najwięcej marnuje się pieczywa, resztek z posiłków, war