AKTUALNOśCI

Kwestią szczególnie podkreślaną w związku z negocjacjami w sprawie umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym (TTIP) jak i umów jej podobnych (np. kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej pomiędzy Kanadą a Unią Europejską i jej państwami członkowskim - CETA) jest przewidziany w nich system rozwiązywania sporów.

W dalszej części odnoszę się przede wszystkim do udostępnionych w przestrzeni publicznej i

Robimy zakupy najczęściej w tych samych miejscach z przyzwyczajenia, z wygody. Przedsiębiorcy chcą nas wynagradzać za tę lojalność: „Dzisiaj pijesz kawę za darmo, bo przychodzisz do nas codziennie”.  Pozwólmy im na to, opłaca się. 

Niemal każda większa firma ma swój program lojalnościowy. Najczęściej po wypełnieniu formularza otrzymujemy kartę i musimy zbierać naklejki, znaczki lub

Dnia 28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych („nowelizacja”), której celem jest wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE, jak również uproszczeni

We wtorek 12 lipca br. Komisja Europejska zatwierdziła formalnie treść Privacy Shield („tarcza prywatności”). Privacy Shield to potoczna nazwa instrumentu wypracowanego między USA a Unią Europejską, dotyczącego zasad swobodnego przesyłania danych osobowych między przedsiębiorcami z UE i USA. Nowe zasady mają wyważyć interes biznesu i realizację prawa do prywatności obywateli UE. Jednak jeszcze 25 lipca br. Grupa Robocza a

 

Fundacja Polskiego Handlu przeprowadziła ankietę dot. zakupów w Internecie.

Co najchętniej kupujesz przez Internet i dlaczego?

Najczęściej kupujemy w Internecie sprzęt AGD, najpierw jest on sprawdzany w sklepie stacjonarnym, ale później kupowany w sieci. Jest to tańsze. Przez wygodę zaopatrujemy się w jedzenie, zamawiamy przed komputerem, a ktoś je nam przynosi do domu.

1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”). Celem Nowelizacji jest uregulowanie problematyki tzw. rachunków uśpionych, poprzez w prowadzenie odpowiednich procedur informacyjnych w przypadku śmierci posiadacza rachunku lub długotrwałegobraku dyspozycji na rachunku bankowym. Nowelizacja ma na celu roz