AKTUALNOśCI

23 września została uchwalona przez Sejm ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Głównym celem ustawy jest uregulowanie zasad działania, zarówno publicznych (np. Inspekcja Handlowa, Rzecznik Finansowy) jak i niepublicznych (np. Arbiter Bankowy) podmiotów   prowadzących postępowanie w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich („Postępowanie”). Nowa regulacja określi ich obowiązki, zasady pr

Połowa powierzchni Polski to małe miejscowości i wsie. Mieszkańcy takich miejsc czy osoby starsze nie mają regularnego i łatwego dostępu do sklepu spożywczego. A często sklepy do których uda im się dotrzeć nie są dobrze wyposażone lub bez konkurencji wokół mają zawyżone ceny. Może to dotyczyć nawet 4,6 mln osób. Odpowiedzią na to są sklepy na kołach.

W miastach mniej mobilne

 

Bazar Olkuska w czerwcu br. obchodził swoje drugie urodziny. Miejsce to zostało stworzone z myślą o osobach poszukujących produktów spożywczych wysokiej jakości, dostępnych pod jednym dachem przez cały tydzień.

 

Na bazarze  znajduje się 18 stoisk, wielu wystawców jest znanych w całej Warszawie. Są wybierani po spróbowaniu przez założycieli targu oferowanych produkt

Kwestią szczególnie podkreślaną w związku z negocjacjami w sprawie umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym (TTIP) jak i umów jej podobnych (np. kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej pomiędzy Kanadą a Unią Europejską i jej państwami członkowskim - CETA) jest przewidziany w nich system rozwiązywania sporów.

W dalszej części odnoszę się przede wszystkim do udostępnionych w przestrzeni publicznej i

Robimy zakupy najczęściej w tych samych miejscach z przyzwyczajenia, z wygody. Przedsiębiorcy chcą nas wynagradzać za tę lojalność: „Dzisiaj pijesz kawę za darmo, bo przychodzisz do nas codziennie”.  Pozwólmy im na to, opłaca się. 

Niemal każda większa firma ma swój program lojalnościowy. Najczęściej po wypełnieniu formularza otrzymujemy kartę i musimy zbierać naklejki, znaczki lub

Dnia 28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych („nowelizacja”), której celem jest wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE, jak również uproszczeni