AKTUALNOśCI

We wtorek 12 lipca br. Komisja Europejska zatwierdziła formalnie treść Privacy Shield („tarcza prywatności”). Privacy Shield to potoczna nazwa instrumentu wypracowanego między USA a Unią Europejską, dotyczącego zasad swobodnego przesyłania danych osobowych między przedsiębiorcami z UE i USA. Nowe zasady mają wyważyć interes biznesu i realizację prawa do prywatności obywateli UE. Jednak jeszcze 25 lipca br. Grupa Robocza a

 

Fundacja Polskiego Handlu przeprowadziła ankietę dot. zakupów w Internecie.

Co najchętniej kupujesz przez Internet i dlaczego?

Najczęściej kupujemy w Internecie sprzęt AGD, najpierw jest on sprawdzany w sklepie stacjonarnym, ale później kupowany w sieci. Jest to tańsze. Przez wygodę zaopatrujemy się w jedzenie, zamawiamy przed komputerem, a ktoś je nam przynosi do domu.

1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”). Celem Nowelizacji jest uregulowanie problematyki tzw. rachunków uśpionych, poprzez w prowadzenie odpowiednich procedur informacyjnych w przypadku śmierci posiadacza rachunku lub długotrwałegobraku dyspozycji na rachunku bankowym. Nowelizacja ma na celu roz

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają obecnie prace nad rozszerzeniem ulgi związanej ze wspieraniem innowacyjności i w tym celu opublikowano projekt zmian, które miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2017. Podatnicy, który już teraz ponoszą koszty na działalność badawczo-rozwojową, tj. na działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów w

Kupujemy w Internecie sprzęt elektroniczny, książki czy odzież – to jest już powszechne. Najczęściej zamawiają młodzi dorośli, jest to nierzadki wybór mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy nie mają łatwego dostępu do sklepów stacjonarnych. Takie zakupy kiedyś budziły obawy, a teraz są już popularne w większości grup społecznych i wiekowych.

Dzisiaj swój moment rozwoju mają

22 kwietnia 2016 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych („Nowelizacja”), która wyprowadza zmiany m.in. do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej („UOP”). Nowe regulacje mają na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych.

Nowelizacja wprowadza wiele zmian do