AKTUALNOśCI

W dniu 21 września 2017 r. tymczasowo weszła w życie CETA, czyli Kompleksowa Umowa Gospodarczo Handlowa (Comprehensive Economic and Trade Agreement) zawarta pomiędzy Unią Europejską a Kanadą 30 października 2016 r. Umowa zaczyna obowiązywać po wielu latach negocjacji oraz po zatwierdzeniu jej przez Parlament Unii Europejskiej oraz Kanady odpowiednio 15 lutego oraz 17 maja 2017 r. Zakres obowiązywania umowy

Pod adresem CETA, czyli Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej zawartej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą, kieruje się wiele głosów krytyki. Jednym z najmocniej kwestionowanych rozwiązań przewidzianych w CETA jest system rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorami a państwami (ISDS – Investor State Dispute Settlement). Mechanizm ten gwarantuje inwestorom możliwości dochodzenia roszczeń bezpośrednio od państ

Sklepy „Gama – Tradycyjnie dobry wybór” to ogólnopolska sieć sklepów rozwijana wspólnie z naszymi Partnerami w ramach projektu PSD, który cechuje  przede wszystkim partnerskie podejście do biznesu na wszystkich płaszczyznach współpracy. Grupa PSD powstała w 2008 roku, a od 2011 wspólnie z Partnerami rozwija sieć sklepów Gama. Mamy gotowy i sprawdzony pomysł na biznes z wypracowaną formułą dla wszystki

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi realizuje na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, projekt pt.

Sieć handlowa Nasze Sklepy Avita powstała na przełomie lat 1995/1996 na bazie wyłącznie polskiego kapitału. W pierwszych latach swojej działalności dynamiczny rozwój oparty był na tworzeniu własnych placówek handlowych. Zdobyta praktyka oraz wypracowane know-how pozwoliły w szybkim tempie ugruntować s

d początku swojej obecności w Polsce Grupa Muszkieterów, poza działalnością biznesową, angażuje się w liczne akcje prospołeczne. Aż 10 z nich zostało wyróżnionych w tegorocznej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” opracowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Są to działania m.in. na rzecz konsumentów, promocji zdrowia, dzieci oraz zwierząt.